Хмельницька область онлайн

04.03.2019 11:43 Хмилевская Инна

Зухвала крадіжка на Хмельниччині: поцупив сумочку се­ред бі­ло­го дня

Замість того, щоб квіти подарувати, вкрав сумку

У при­мі­щен­ні одного з ма­га­зи­нів се­ред бі­ло­го дня злов­мисник вик­рав у місцевої жи­тель­ки су­моч­ку. Прик­ра по­дія трапилась у Шепетівці. Жін­ка купувала продукти в од­но­му з про­дук­то­вих ма­га­зи­нів, що розташований недалеко від загаль­но­ос­вітньої шко­ли № 4.

По­ки жін­ка ото­ва­рю­ва­ла­ся, а її ува­га бу­ла при­ку­та до асор­ти­мен­ту, не­ві­до­мий шля­хом віль­но­го дос­ту­пу, та­єм­но по­цу­пив су­моч­ку. В сумочці зна­хо­ди­ли­ся особисті речі, гро­ші та до­ку­мен­ти по­тер­пі­лої.

Зух­ва­ла крадіжка ста­ла­ся в Ше­пе­тів­ці 1 березня

Наразі ві­до­мос­ті вне­се­но до Єди­но­го дер­жавно­го ре­єс­тру до­су­до­вих роз­слі­ду­вань за стат­тею 185 ч. 1 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни — та­єм­не вик­ра­ден­ня чу­жо­го май­на (кра­діж­ка). Зараз три­ває слідс­тво. Нагадаємо, на Хмельниччині через булінг оштрафували школяра: знущався над вчителем.

 

Поділитися у соц мережах
‡агрузка...
Залиште Свій відгук